:प्रायोजकहरूको
लागि
जानकारी

एटिएलियर

हामी तपाईंलाई एक अद्भुत परियोजनामा सहयोग गर्न आमन्त्रित गर्न चाहन्छौं जसले आम जनताको सेवा गर्नेछ र हाम्रो लगायत तेस्रो देशका संस्कृतिहरूको असाधारण बैठकहरूको लागि एक मैत्री अद्भुत स्थान बन्नेछ।