THÔNG TIN DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ

TẠI
NHÀ

Chúng tôi hân hạnh kính mời sự cộng tác của Quý vị vào dự án „Ateliér“ tạm dịch là Trung tâm dành cho người nước ngoài nhằm mở rộng sự thấu hiểu của cộng đồng và kiến tạo mối quan hệ bằng hữu/ Một địa điểm cho các hoạt động trò chuyện, chia sẻ văn hoá từ các nước thứ ba trên lãnh thổ cộng hòa Séc.