Poskytování informací
🌍➡️🇨🇿 Informace o aktuální migrační politice v ČR
🌍➡️🇨🇿 Informace o aktuální migrační politice v ČR

Na tomto odkazu získáte informace o aktuální migrační politice v ČR

https://www.mvcr.cz/

Cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Více informací o Adaptačně integračním kurzu najdete zde.

Zaměstnanecká karta a dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnaní

Byl zaveden zvláštní registrační email pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu. Od 5. září 2022 se tento registrační email užívá též pro příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, které je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR pracovat v odvětvích závislých na ročních obdobích, a to déle než 3 měsíce, nejdéle však 6 měsíců.

Pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu a o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je na velvyslanectví vyčleněna omezená kapacita, tj 9 žádostí / kvartál.

V roce 2022 se vyhlašují volná místa (nebo-li termín) pro příjem žádostí POUZE v tyto dny: 1. květen, 1. srpen a 1. listopad.

Žádosti se posílají emailem POUZE na employ_abudhabi@mzv.cz

Email lze zaslat ihned po půlnoci posledního dne v měsíci - tj. první den v měsíci, který je výše uveden pro rok 2022.