Ukrajinci v Kadani

Od 1.6.2022 do 31.12.2022 město Kadaň a Development Centre For Foreigners, z.s. spolupracují na realizaci projektu Ukrajinci v Kadani, zaměřený na výuku českého jazyka pro děti a dospělé, zkvalitnit soužití mezi držiteli dočasné ochrany a většinovou společností, podpořit integraci a aktivizaci držitelů dočasné ochrany včetně zaměření na děti a mládež zorganizováním příměstských táborů a doučování pro ZŠ a SŠ žáky.

Realizace projektu č. 20/2022/ 00261912UKR „Ukrajinci v Kadani“ na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, jehož příjemcem je obec Kadaň dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022.

Veškerou fotodokumentaci naleznete na konci tohoto článku.

VÝUKA ČJ PRO ZŠ ŽÁKY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH PRÁZDNIN

Děti držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, které jsou školou povinní, jsou již umístěny do místních základních škol v Kadani a potřebují posílit ve svých znalostech v českém jazyce, aby se mohli hladce zapojit do výuky předmětů. V rámci této aktivity poskytneme 4 letní vzdělávací kurzy v českém jazyce pro všechny zájemce ve skupinách po 6-10 osob po dobu 7 týdnů

DOUČOVÁNÍ PRO ZŠ ŽÁKY

V rámci podpory dětí, držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, umístěných v místních základních školách, poskytneme doučování v předmětech a látce, která jim dělá největší potíže formou dvouhodinových setkání v týdnu 10 skupin po 5 žácích od září do listopadu 2022.

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE DOSPĚLÉ A DOSPÍVAJÍCÍ

Pro dospělé a dospívající (15-18 let) držitele dočasné ochrany z Ukrajiny poskytneme kurzy českého jazyka na úrovni A1 a A2 s individuálním zaměřením na slovní zásobu dle jejich SŠ zaměření nebo pracovní orientace. S tím bude spojené i jejich umístění do skupin po 6 osobách. Celkem proběhne 28 kurzů pro 168 účastníků.

TLUMOČENÍ/PŘEKLADATELSTVÍ

Jako podpůrná aktivita pro hladkou integraci držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny těmto poskytneme tlumočníka (celkem 100 h) při jednání na úřadech, v nemocnici, bance a při organizaci aktivit v projektu, do kterých se cílová skupina bude zapojovat.

POŘÁDÁNÍ INTEGRAČNĚ-ADAPTAČNÍCH AKCÍ

(celkem 18 akcí) Po dobu 6 měsíců proběhnou vždy každý měsíc 3 kreativně sdílející adaptačně-integrační setkání (workshopy) jak pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny, tak pro majoritu. Vždy na téma, které si účastníci zvolí v předem dané anketě (malování, hrnčířství, šití, vyšívání, vaření apod.). Workshopy mohou organizovat a realizovat i samotní členové majoritní/minoritní společnosti a v projektu se tak dočasně zaměstnat v DCFF na DPP.

DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZAMĚŘENÝ NA INTEGRAČNÍ A ADAPTAČNÍ AKTIVITY DĚTÍ

Pořádáme dětský příměstský tábor zaměřený na integrační a adaptační aktivity dětí držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny společně s dětmi majoritní společnosti v létě 2022 v rámci upevňování znalostí českého jazyka, zvyků a kultury. Proběhnou celkem 4 turnusy po 10-15 dětech/turnus, v každém 2 lektoři se stravou pro děti zdarma. Příměstský tábor potrvá vždy od pondělí do pátku, od 8:30 do 16:30 h. Náplní táborů budou poznávací výlety na památky a zajímavosti ČR, promítání krátkých českých filmů pro děti a mládež, výuka ČJ hravým a zábavným způsobem, simulace scénářů z běžného života v ČR, hraní tradičních českých her apod.

Termíny:
1. turnus: 25.7. – 29.7.2022
2. turnus: 1.8. – 5.8.2022
3. turnus: 15.8. – 19.8.2022
4. turnus: 22.8. – 26.8.2022

AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ PSYCHOLOGICKÉ/TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

Připravili jsme také ambulantní a terénní psychologické/terapeutické poradenství pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny (ambulantní zdarma a terénní 7 měsíců / 10 hod) v rámci péče o jejich duševní zdraví a stabilizace jejich životní harmonie.

Sledujte nás na sociálních sítích!