Multikulturní podzim a zima v Kadani

Od 18.9.2022 do 31.12.2022 město Kadaň a Development Centre For Foreigners, z.s. spolupracují na realizaci projektu Multikulturní podzim a zima v Kadani, zaměřený na eliminaci negativní nálady majoritní společnosti vůči uprchlíkům a na prohlubování vzájemných vztahů mezi majoritní společnosti a držiteli dočasné ochrany.

Dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Veškerá foto a videodokumentace se nachází na konci tohoto článku.

Klubová volnočasová integrační aktivita pro děti a mládež (předškolní věk až středoškolský) na podzim

Aktivita bude zaměřená na rozvoj ČJ hravou formou a zajištění hlídání pro rodiče. Činnost bude probíhat 26.-28.10.2022. Děti budou rozděleny do 2 skupin podle věku (1 skupina pro 15-20 dětí). Náplní budou poznávací výlety a zajímavosti ČR se stravou zdarma.

Klubová volnočasová integrační aktivita pro děti a mládež (předškolní věk až středoškolský) v zimě

Aktivita bude zaměřená na rozvoj ČJ hravou formou a zajištění hlídání pro rodiče. Činnost bude probíhat 28.-30.12.2022. Děti budou rozděleny do 2 skupin podle věku (1 skupina po 15-20 dětí). Náplní budou poznávací výlety a zajímavosti ČR se stravou zdarma.

Festival národnostních menšin

(tkzv. Food festival národů)

V rámci integrace a adaptace bude pořádán festival, kde 10 národností (Mongolsko, Vietnam, Afghanistán, atd) představí své země v podobě ochutnávky tradičního jídla či kulturního vystoupení.

Pořádání exkurzí

Exkurze budou pořádány v rámci integrace dospělých cizinců v podobě poznávacích výletů v rámci kulturní osvěty a zároveň návštěvy místních firem v rámci poznávání místních nabídek práce a možností zaměstnání. Naplánovány budou 4 exkurze s jedním koordinátorem a překladatelem. Akce bude maximálně pro 18 lidí včetně zaměstnanců.

Mimoškolní aktivity pro děti

Od září do prosince budou zajištěny mimoškolní aktivity pro děti a mládež, rozděleni do skupinek dle věku. Kroužky budou maximálně pro 10 dětí 2x-3x týdně (hrnčířské dílny, malování, tanec, jóga, sport, apod.). Celková časová dotace na kroužky bude 90 hodin, děti se budou moci v kroužcích střídat dle potřeby rodičů a zájmů dětí. Pomůcky do kroužků zahrnují spotřební materiál pro všechny účastníky. Jedná se o hrnčířskou hlínu, glazuru, malířské potřeby, kreslící potřeby, kreativní sady pro všechny účastníky. Své výrobky si děti odnesou domů.

Foto a videodokumentace - Festival národnostních menšin (Food Festival)

Představení Nepálských žen - video z Facebookových stránek Development CFF


Sledujte nás na sociálních sítích!