Poskytování informací
🇺🇦➡️🇨🇿🤝 Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině
🇺🇦➡️🇨🇿🤝 Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině

Aktuality

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY
Do Parlamentu České republiky míří nová úprava zákona 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina IV. Návrh schválený vládou mimo jiné stanoví postup pro prodloužení dočasné ochrany. To by mělo proběhnout formou online registrace (nejpozději do 31. března 2023) a následné osobní návštěvy pobytového pracoviště ministerstva vnitra, kde vám do cestovního dokladu bude vylepen vízový štítek. Na prodloužení dočasné ochrany budou mít nárok všechny osoby, které mají udělenou a platnou dočasnou ochranu v České republice. Při prodloužení dočasné ochrany budete mimo jiné muset dokládat dokumenty prokazující, že jste oprávněni pečovat o dítě mladší 18 let, pro něž dočasnou ochranu prodlužujete.
O konečné podobě tohoto zákona vás zde budeme informovat.

HLÁŠENÍ ZMĚN
V souvislosti s plánovaným prodloužením dočasné ochrany, upozorňujeme držitele dočasné ochrany, aby včas oznámili změny týkající se jejich pobytu na území České republiky (změna místa hlášeno pobytu, změna cestovního dokladu, změna osobních údajů).

KACPU V PARDUBICKÉM KRAJI NA NOVÉ ADRESE
Dne 9. listopadu 2022 bude poslední den v provozu KACPU v Pardubickém kraji na adrese Komenského náměstí. Nově bude od 16. listopadu 2022 asistenční centrum přesunuto na adresu Pernerova 168 (5. patro), 530 02 Pardubice. Zároveň upozorňujeme, že ve dnech 11. listopadu a 14. listopadu 2022 provoz KACPU nebude probíhat.

KACPU V KARLOVARSKÉM KRAJI MĚNÍ ADRESU
Od 9. listopadu 2022 bude činnost KACPU Karlovarského kraje probíhat na adrese: Nábřeží Jana Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary.

POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY
V posledních dnech zaznamenáváme zvýšené množství podvodných telefonátů. Volající se představují jako úřední orgány (KACPU, Ministerstvo vnitra ČR atd.) a snaží se od volaného vylákat osobní údaje, bankovní nebo jiné citlivé informace. Buďte obezřetní a nikdy tyto informace o své osobě po telefonu nesdělujte.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 12. ŘÍJNA 2022
Nařízení vlády stanovuje rozsah výjimek ze zákazu přijímat žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu na zastupitelských úřadech České republiky pro občany Ruské federace a Běloruské republiky. Zároveň i nadále umožňuje státním příslušníkům Ruské federace a Běloruské republiky, kterým již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, převzít průkaz o povolení k pobytu a dokončit tak řízení.

NAŠI UKRAJINCI NA FACEBOOKU
Spustili jsme facebookovou stránku Naši Ukrajinci. Jedná se o informační kanál určený pro cizince, kteří přicházejí do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Na stránce najdete aktuální informace o právech a povinnostech osob, kterým byl udělen status dočasné ochrany.
Sledujte nás.

S PLATNÝM POBYTOVÝM OPRÁVNĚNÍM NEŽÁDEJTE O DOČASNOU OCHRANU
Pokud máte v České republice platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká nebo modrá karta), nemáte nárok na dočasnou ochranu.
Prodlužte si včas vaše pobytové oprávnění, případně oznamte změnu zaměstnavatele, pokud se vás týká. Jen tak budete mít jistotu dalšího pobytu v České republice nehledě na vývoj na Ukrajině.
Nahradit vaše dosavadní pobytové oprávnění pak můžete jen vízem za účelem strpění pobytu. To ale není vhodnou alternativou, protože se jedná jen o dočasné řešení. Po jeho skončení se nemůžete vrátit k vašemu původnímu pobytovému oprávnění, ani žádat o jiné a budete muset z České republiky vycestovat.
Podívejte se, jak si nyní můžete prodloužit pobytové oprávnění.

KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA NA POMOCI UKRAJINĚ
K registraci občanů Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ruské agrese na Ukrajině byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Jejich seznam a další informace naleznete zde.

Poslední aktualizace dne 06.12.2022