Poskytování informací
🛂🇪🇺👪 Schengenské vízum / Pozvání rodinných příslušníků
🛂🇪🇺👪 Schengenské vízum / Pozvání rodinných příslušníků

Kdo potřebuje schengenské vízum ke vstupu do České republiky?

Česká republika jako členský stát schengenského prostoru uplatňuje pro cestující společná cestovní pravidla stanovená státy Schengenu. V důsledku toho přijíždějící cestující potřebují vízum do České republiky, zatímco někteří ne na základě své národnosti.

Schengenské vízum budete potřebovat ke vstupu na území ČR na evropském kontinentu pro krátkodobé pobyty, pokud patříte do jedné z níže uvedených kategorií:

Občané zemí třetího světa, kteří nedosáhli dohody o uvolnění vízového režimu se státy Schengenu.

Občané zemí třetího světa, kteří podepsali dohodu o uvolnění vízového režimu se státy Schengenu, ale dříve jim byl zamítnut vstup do České republiky nebo jakékoli jiné země Schengenu.

Jaký typ víza potřebuji pro vstup do České republiky?

Podle účelu vašeho vstupu do České republiky budete muset požádat o jeden z typů schengenského víza pro Českou republiku. Podívejte se na typy schengenských víz pro Českou republiku a zjistěte, které odpovídá vaší situaci:

 • Český letištní tranzit. Potřebujete-li vstoupit do mezinárodní tranzitní zóny některého z českých letišť a využít let, který vás dopraví do země mimo Schengen.
 • České turistické vízum. Požádejte o toto vízum, pokud je vaším účelem návštěvy České republiky dovolená, poznávání nebo prohlížení památek.
 • Česká víza pro návštěvu rodiny nebo přátel. Požádejte o tento typ víza, pokud cestujete do České republiky za účelem návštěvy přátel nebo rodinných příslušníků žijících v České republice.
 • Česká republika Business. Toto je vízum, o které musíte požádat, pokud je účelem vaší cesty do České republiky účast na obchodní schůzce nebo jiné obchodní činnosti v této zemi.
 • Česká republika vízum pro oficiální návštěvu. Požádejte o toto vízum, pokud plánujete vstoupit do České republiky jako člen zahraniční oficiální delegace pozvané na oficiální návštěvu.
 • Lékařské vízum do České republiky. Pokud potřebujete získat lékařské ošetření v nemocnici v České republice, měli byste požádat o tento typ víza.
 • České studijní vízum. Pokud chcete absolvovat až tříměsíční studijní pobyt ve vzdělávací instituci v České republice, nebo dokonce absolvovat stáž, měli byste o tento typ víza požádat.
 • Vízum pro Českou republiku pro kulturní, sportovní a filmové štáby. O toto vízum zažádejte, pokud se chystáte v ČR navštívit aktivitu, která souvisí se sportem nebo kulturou.

Vezměte prosím na vědomí, že tato víza vám umožňují setrvat v České republice maximálně 90 dní v období 6 měsíců. Pokud potřebujete vízum k delšímu pobytu v ČR, požádejte místo toho o české národní vízum.

Potřebné dokumenty:

1) Platný cestovní pas – Před podáním žádosti zkontrolujte svůj pas, měl by mít alespoň dvě prázdné stránky, aby bylo možné nalepit vízový štítek. Kromě toho by neměl být starší než 10 let a měl by mít platnost ještě minimálně tři měsíce po datu, kdy plánujete opustit Českou republiku a celé území Schengenu.
2) Formulář - ke stažení zde
3) Fotografie:

 • Dvě stejné fotky. Ne starší šesti měsíců.
 • Rozměr fotografie: 35 x 45 mm.
 • V barvě.
 • Hlava by měla zabírat 70–80 % fotografie.
 • Zářivě barevné pozadí. Doporučuje se světle šedá. Žádné vzory.
 • Žadatel by se měl dívat přímo do kamery.
 • Neutrální výraz tváře. Žádný úsměv a zavřená ústa
 • Vyhněte se uniformám nebo barvám odpovídajícím pozadí.

4) Kopie vašich předchozích víz. - Pokud jste někdy byli držiteli víza vydaného jakoukoli zemí světa, předložte jejich kopie.
5) Doklad o ubytování. - Důkaz o tom, kde budete během svého pobytu v České republice pobývat. Tj. Rezervace hotelu nebo penzionu na celou dobu zamýšleného pobytu v ČR.
6) Finanční zdroje (výpis z bankovního účtu) – Potřebujete prokázali zůstatek přibližně 42 EUR za každý den, kdy plánujete zůstat na jejím území.
7) Cestovní zdravotní pojištění - Potvrzení o tom, že jste držitelem cestovního zdravotního pojištění platného pro území České republiky a celého Schengenského prostoru. Vaše pojištění musí pokrývat lékařské pohotovosti v této zóně s minimálním krytím 30 000 EUR.
8) Itinerář (seznam míst) letu tam a zpět. Což je rezervace letu s datem a čísly letů s uvedením vstupu a výstupu z ČR.
9) Doklad o osobním stavu – Může to být oddací list, rodný list dětí, úmrtní list manžela nebo manželky atd.
10) Motivační dopis - Osobní dopis, ve kterém uvedete podrobnosti, proč chcete Česko navštívit, dobu, kdy tam plánujete pobývat, a co budete po celou dobu své cesty dělat.

Pro snazší přístup můžete také vyplnit e-pozvánku.

Další české vízové požadavky na základě vašeho zaměstnaneckého statusu

Kromě toho budete muset při žádosti o vízum do České republiky předložit některé další dokumenty v závislosti na vašem zaměstnání, a to následovně:

Pokud jste zaměstnáni:

 • Zaměstnanecká smlouva
 • Aktuální výpis z účtu za posledních 6 měsíců
 • Nechte svolení od zaměstnavatele
 • Formulář přiznání k dani z příjmu nebo potvrzení o dani z příjmu sražené u zdroje mzdy
 • Pokud je osoba samostatně výdělečně činná:
 • Kopie vašeho živnostenského oprávnění
 • Výpis z bankovního účtu společnosti za posledních 6 měsíců
 • Přiznání k dani z příjmu

Pokud studujete:

 • Doklad o zápisu do vybrané školy v ČR
 • Certifikát ze školy nebo univerzity
 • Inzeráty

Pokud jste v důchodu:

 • Výpis důchodu za posledních 6 měsíců

V případě potřeby:

 • Doklad o pravidelném příjmu z majetku za posledních 6 měsíců

Další vízové požadavky pro nezletilé

Nezletilí žadatelé, kteří chtějí vycestovat do České republiky, jsou povinni k žádosti o krátkodobé vízum do České republiky předložit následující dodatečné dokumenty:

 • Rodný list nezletilého cestujícího do České republiky.
 • Formulář žádosti o krátkodobé české vízum. Formulář musí být podepsán oběma rodiči.
 • Rodinný soudní příkaz. Tento dokument by měl být předložen v případě, že pouze jeden rodič má dítě v plné péči.
 • Ověřené kopie občanského průkazu / pasu obou rodičů. Pokud jsou oba naživu. Pokud má dítě opatrovníka, je třeba předložit kopie průkazu totožnosti / pasu opatrovníka.
 • Notářsky ověřený souhlas rodičů k cestě do České republiky podepsaný oběma rodiči / opatrovníky, pokud nezletilý bude cestovat sám.

*Poznámka: Při podání žádosti na české ambasádě/konzulátu ve své domovské zemi by měl opatrovník nebo rodič své nezletilé doprovázet.

Další požadavky na základě účelu vstupu do České republiky

Účel vaší návštěvy České republiky vás zavazuje k tomu, abyste do souboru přihlášky přidali nějaké další dokumenty, které doloží důvody, proč chcete Českou republiku navštívit. Tyto dokumenty jsou následující:

Požadované doklady pro letištní tranzitní schengenské vízum do České republiky

Při žádosti o udělení českého letištního tranzitního víza musíte doložit následující další dokumenty:

 • Platné vízum (pokud je potřeba) do země, do které cestujete.
 • Letenka do cílové země, do které cestujete.
 • Požadované doklady pro turistické schengenské vízum do České republiky

Při žádosti o udělení víza Czech Tourist je třeba doložit tyto další dokumenty:

 • Výpis z bankovního účtu. Nejlépe za posledních 6 měsíců.
 • Cestovní plán. Jedná se o propracovaný itinerář výletu. Zde byste měli uvést účel cesty, dobu, po kterou plánujete v Česku zůstat, datum příjezdu a odjezdu a další podrobnosti jako rezervaci hotelu atd.
 • Doklad o tom, jak budete financovat svou cestu do České republiky.
 • Požadované dokumenty pro schengenské návštěvnické vízum do České republiky
 • Při žádosti o vízum k návštěvě vašich přátel nebo příbuzných v České republice musíte poskytnout následující další dokumenty:
 • Doklad o finančních prostředcích. Tím prokážete, že máte finanční prostředky na to, abyste se po celou dobu pobytu v České republice finančně uživili. Může to být:
 • Výpis z bankovního účtu.
 • Sponzorský dopis. Kdy bude další osoba finančně sponzorovat vaši cestu do České republiky. To je také často nazýváno jako čestné prohlášení o podpoře.
 • Kombinace obojího.
 • Cestovní plán. Což je popis vaší cesty v České republice, včetně vašeho účelu cesty do České republiky, doby, kdy chcete zůstat, a všech vašich osobních údajů.
 • Oficiálně ověřená pozvánka od hostitele v Česku. Česká republika poskytne vašemu hostiteli formulář pozvánky. Váš hostitel by měl formulář vyplnit a ověřit na Inspektorátu cizinecké policie podle svého trvalého bydliště. Poté by vám měli poslat tento dopis poštou, abyste jej mohli při pohovoru předložit vízovému úředníkovi.
 • Fotokopie průkazu totožnosti hostitele.

Požadované dokumenty pro obchodní schengenské vízum:

 • Zvací dopis od české společnosti, kterou navštívíte, a její kontaktní údaje a adresa s uvedením data vaší návštěvy. Měli by také uvést, zda budou hradit náklady na cestu.
 • Potvrzení od zaměstnavatele (pokud existuje). V tomto dopise by měl váš zaměstnavatel uvést, proč cestujete do České republiky.
 • Doklad o financování zájezdu. Co se týče nákladů žadatele během pobytu v ČR, musí zaměstnavatel nebo partnerská společnost v dopise nebo pozvánce uvést úhradu nákladů.
 • Požadované dokumenty pro studentské schengenské vízum do České republiky

Požadované dokumenty pro studentské schengenské vízum:

 • Osvědčení o zápisu do kurzu (škola / univerzita / jazykový kurz / atd.), v České republice.
 • Žádný protestní dopis od vzdělávací instituce, kde jste aktuálně zapsáni (pokud existuje).
 • Mezi firmou v ČR, provozovnou původu a stážistou podepsaná smlouva o stáži.
 • Požadované dokumenty pro lékařské schengenské vízum do České republiky

Požadované dokumenty pro schengenské vízum lékařského ošetření:

 • Místní lékařská zpráva. Vydáno lékařem / klinikou / nemocnicí ve vaší domovské zemi s potvrzením, že potřebujete lékařské ošetření v České republice.
 • Lékařské potvrzení z nemocnice nebo lékaře v České republice, potvrzující datum vaší návštěvy a vaši zdravotní situaci.
 • Doklad, že máte dostatečné finanční prostředky na úhradu léčebných výloh a dalších souvisejících výdajů po celou dobu léčby.

Požadované dokumenty pro schengenské vízum do České republiky pro kulturní, sportovní, filmový štáb nebo pro náboženské účely:

Informace o události:

 • Pozvánka od příslušného orgánu v České republice s podrobnostmi o charakteru akcí nebo aktivit, které se budou konat v České republice.
 • Vstupenky na akci.
 • Podmínky zápisu.
 • Podrobný program akce v ČR.
 • Další dokumenty, které obsahují jména žadatelů (členů posádky) a další relevantní informace o akci.
 • Doklad o předchozích výkonech. Účast na předchozích festivalech a ceremoniích (kulturní, náboženské), sportovních soutěžích, certifikáty vítězů, doklad o světovém/mezinárodním žebříčku (sport).
 • Dopis národního svazu, jehož jménem se má žadatel zúčastnit sportovní soutěže; na oficiální hlavičkový papír; originál, řádně podepsaný a orazítkovaný

Požadované doklady pro české schengenské vízum pro manželku/manžela českého občana

 • Doklad o státním občanství ČR (občanský průkaz nebo konzulární průkaz nebo potvrzení o státním občanství ČR nebo naturalizační příkaz).
 • Český oddací list.
 • Česká rodinná kniha rekordů.

České schengenské vízum pro členy oficiálních delegací

 • Oficiální kopie pozvánky.
 • Doklad o účelu cesty (jednání, jednání, akce mezivládních organizací, konzultace).

Jak zažádat o české krátkodobé vízum?

Chcete-li požádat o schengenské vízum do České republiky pro pobyty do 90 dnů, budete muset postupovat podle níže uvedených kroků:

 1. Zkontrolujte, zda potřebujete krátkodobé vízum do České republiky.
 2. Vyberte správný typ českého víza.
 3. Zjistěte, kde je potřeba zažádat o české vízum.
 4. Vyplňte a vytiskněte formulář žádosti o české vízum.
 5. Vyzvedněte si české vízové povinnosti.
 6. Naplánujte si schůzku s vízem.
 7. Zúčastněte se vízového pohovoru.

Kde žádat o české krátkodobé vízum?

V závislosti na tom, jak příslušné orgány České republiky v zemi vašeho bydliště regulují podávání a vyřizování víz, budete možná muset požádat na jednom z následujících míst:

 • České velvyslanectví v zemi vašeho bydliště
 • Český konzulát
 • Vízové centrum, kterému Česká republika zadala externí podání víz
 • Velvyslanectví / konzulát jiné země schengenského prostoru, do které Česká republika outsourcovala podání víz

Kdo může požádat o schengenské vízum na české ambasádě / konzulátu / VAC?

Pokud je Česká republika jedinou zemí, kterou navštívíte v schengenském prostoru, podejte žádost o krátkodobé vízum na české ambasádě / konzulátu / VAC v zemi vašeho bydliště.

V opačném případě, pokud budete navštěvovat i jiné země, předložte své schengenské vízum pro Českou republiku českému příslušnému orgánu pro přijetí víza v zemi vašeho bydliště, pouze v případě, že:

 • V České republice strávíte více dní než v jiných zemích.
 • V každé zemi strávíte stejný počet dní, ale do schengenského prostoru vstoupíte přes Českou republiku.

Abyste mohli žádat o české krátkodobé vízum, musíte být buď občanem země, ze které žádáte, nebo v ní mít dočasný/trvalý pobyt. Upozorňujeme, že o krátkodobé české vízum nemůžete žádat ze země, ve které právě vízum máte.

Jak dlouho trvá získání českého víza?

Doba vyřízení českého schengenského víza pro pobyty do 90 dnů je následující:

 • Vyřízení běžných případů trvá až 15 dní.
 • Žádosti podané v hlavní sezóně, kdy konzulát přijímá velké množství žádostí, mohou trvat až 30 dní.
 • Mimořádné případy trvají až 60 dní.

Proto důrazně doporučujeme podat žádost o krátkodobé vízum do České republiky co nejdříve, ne však dříve než tři měsíce před cestou do České republiky.

Kolik stojí žádost o české vízum?

Za zpracování žádosti o české schengenské vízum budete muset zaplatit poplatek ve výši 80 €. Poplatek za krátkodobé schengenské vízum do ČR je 40 €, přičemž děti do 6 let žádné poplatky platit nemusí.

Přesto existují kategorie žadatelů, kteří jsou osvobozeni od placení vízového poplatku, nebo alespoň musí platit poplatek za milenecké české vízum. Podívejte se na seznam poplatků za české schengenské vízum a zjistěte, zda patříte do některé z těchto kategorií!

Jak dlouho můžeme zůstat v České republice bez víza?

Pokud jste státním příslušníkem země, která dosud nemá se zeměmi Schengenu podepsanou bezvízovou dohodu, nebudete moci vstoupit do České republiky ani do jiné země (kromě tranzitu).

Pokud jste státním příslušníkem země bez vízové povinnosti, pak budete moci vstoupit a zůstat v České republice a ostatních státech Schengenu maximálně 90 dnů, a to během 6 měsíců.

Ujistěte se, že znáte schengenské vízové pravidlo 90/180. Toto pravidlo neporušujte ani na den, jinak byste mohli zaplatit cenu. Následky překročení délky pobytu jsou uvedeny zde.

Mohu si prodloužit své schengenské vízum v České republice?

Ano, české schengenské vízum si můžete prodloužit, ale pouze ve výjimečných případech, kdy se po vstupu na území České republiky objeví nové skutečnosti a zvláštní důvody. O prodloužení pobytu můžete požádat na krajských ředitelstvích služby cizinecké policie a jejich detašovaných provozovnách, tedy inspektorátech cizinecké policie.

Udělejte si čas a přečtěte si Jak prodloužit schengenské vízum v České republice, abyste měli jasnější, za jakých okolností a za jakých podmínek můžete mít nárok na prodloužení českého schengenského víza.

Může být moje české schengenské vízum zrušeno?

Ano, vaše vízum do České republiky může být zrušeno, pokud bude příslušným českým orgánům zřejmé, že již nejsou splněny podmínky pro udělení víza.

Pokud držitel víza neposkytne pohraničnímu strážníkovi požadavky na vstup, může to také vést k rozhodnutí o zrušení nebo zrušení víza, i když ne automaticky.

Zdroj: https://www.schengenvisainfo.com/czech-republic-visa/ Poslední aktualizace - 30.11.2022